Bonden over nachtwerk: ‘Werkgevers, stop met zagen’

tijd.be - 2 februari 2017

De vakbonden en Schoenen Torfs zijn overeengekomen dat personeel tot 23 uur e-commercepakjes zal verwerken. De nieu­we col­lec­tie­ve ar­beids­over­een­komst (cao) moet nog wor­den ge­te­kend, maar zo goed als zeker zul­len de ma­ga­zijn­ar­bei­ders van de schoen­win­kel­ke­ten Schoe­nen Torfs vanaf mid­den fe­bru­a­ri ‘s avonds laat on­li­ne be­stel­de schoe­nen ver­pak­ken en naar klan­ten ver­stu­ren. ‘We zijn het eer­ste be­drijf dat erin slaagt een ak­koord over nacht­werk te be­rei­ken met de vak­bon­den’, zegt CEO Wou­ter Torfs.

Deze maand nog zul­len men­sen schoe­nen die ze tot 22 uur be­stel­len op de web­win­kel van Schoe­nen Torfs de vol­gen­de dag al krij­gen. Van­daag kun­nen klan­ten re­ke­nen op een snel­le le­ve­ring als ze voor 19 uur bestel­len.

Loonbonus voor nachtwerkers

‘Binnenkort zal ons webwinkelpersoneel tot 23 uur werken in plaats van tot 20 uur’, zegt Torfs. ‘In de avonduren betalen we hen een loonbonus van 25 procent. Bovendien zullen enkel mensen die dat willen ‘s nachts werken.’
Schoenen Torfs is de eerste winkelketen die erin slaagt een akkoord te bereiken met de vakbonden over nachtwerk. In januari 2016 trad een nieuwe wet in voege die nachtwerk mogelijk maakt, maar tot nu slaagde geen enkel bedrijf erin om nachtwerk in te voeren.
Daardoor nemen buitenlandse webwinkels een steeds groter deel van de Belgische e-commercemarkt in. In 2016 kwam meer dan de helft van de pakjes die Belgen online bestelden uit het buitenland.

Wouter Torfs: ‘Loonkosten blijven een probleem voor e-commerce’

Wouter Torfs kan zijn personeel binnenkort ’s nacht inzetten voor zijn webwinkel, maar hij wijst erop dat de Belgische loonkosten de webshopss nog steeds parten speelt. ‘Wij betalen ons personeel 10 procent meer dan concurrenten in Duitsland en Nederland.’
Dat voelt Torfs aan de marges van zijn bedrijf. ‘Wij willen onze schoenen niet duurder verkopen dan bij Zalando en dus compenseren we de hogere loonkosten door te snijden in onze winst. We kunnen niet anders, want dankzij het internet kunnen klanten makkelijk prijzen vergelijken.’

18 miljoen euro onlineomzet

Intussen verkoopt Schoenen Torfs 13 procent van zijn Schoenen online. In 2016 verkocht het voor in totaal 135 miljoen euro aan schoenen, waarvan voor 18 miljoen via zijn webwinkel.

Belgische magazijn verdubbelen

De keten wil zijn webwinkel vanuit België blijven aantsturen. Het investeert momenteel 5 miljoen euro in de verdubbeling van zijn magazijn in Temse, dat vanaf dit voorjaar 12.000 vierkante meter groot zal zijn.
In de magazijnen van de webshop versturen gemiddeld 12 mensen pakjes. Op piekomenten wordt het personeelsbestand uitgebreid met uitzendkrachten. ‘Dan zijn hier zo’n 20 mensen aan het werk’, aldus Torfs.

Vakbonden en werkgevers lijnrecht tegenover elkaar

Om personeel in de late avond of tijdens de nacht aan het werk te zetten, moeten bedrijven een akkoord sluiten met de vakbondsvertegenwoordigers in hun bedrijf. Werkgevers en hun sectorfederatie Comeos klagen dat dat in de praktijk onmogelijk is, omdat ze in veel gevallen het akkoord moeten hebben van drie vakbonden, waarvan er altijd wel een moeilijk doet.

De vakbonden weerleggen dat en zeggen dat bedrijven wel klagen over nachtwerk, maar dat bijna geen enkel bedrijf daadwerkelijk een initiatief neemt. Op Twitter roept vakbondsvoorzitter Erwin De Deyn (BBTK) de werkgevers vandaag op om niet ‘te klagen en te zagen’ maar de handen uit de mouwen te steken.

‘Bedrijven zijn wel bezig met nachtwerk’, zegt Dominique Michel, de CEO van Comeos. ‘Informeel toetsen ze al maanden plannen af, maar de vakbonden liggen dwars. Als op voorhand al duidelijk is dat een plan niet zal worden aanvaard, heeft het geen zin om het officieel aan te melden.’
Comeos roept de regering op om de regels te versoepelen. ‘Dat Torfs – een relatief klein bedrijf – een jaar na de invoering van de nieuwe wet het eerste bedrijf is dat nachtwerk kan invoeren, bewijst dat de regels niet werken.’

Er zijn bijna geen andere bedrijven waar er onderhandelingen lopen over nachtwerk. De Franse sportwinkelketen probeert Decathlon probeert nachtwerk op poten te zetten in haar Belgische magazijnen, maar de directie slaagt er niet in een akkoord te sluiten. Decathlon wil zijn e-commerceactiviteiten aansturen vanuit een magazijn in België, maar dan is nachtwerk wel nodig.

Goede relaties met vakbonden cruciaal

Volgens Wouter Torfs zijn goede relaties met de vakbonden cruciaal om akkoorden over nachtwerk te sluiten. ‘Wij praten doorlopend met onze vakbondsvertegenwoordigers en dat loont. Vlak voor kerst zijn we beginnen te onderhandelen over nachtwerk. Ik denk dat het ongeveer een uur of anderhalf uur geduurd heeft vooraleer we een akkoord hadden.’

‘Torfs is de eerste die erin slaagt nachtwerk in te voeren omdat hij voorstellen doet en praat met de vakbonden’, zegt De Deyn van BBTK. ‘Torfs deed een erg correct voorstel qua werkuren en loon.’

Bij Decathlon zijn er daarentegen al jaren problemen tussen de directie en vakbonden. De directie weigert met de vakbonden te onderhandelen over verlofregelingen en loonbarema’s. Daarom zit ook het dossier over e-commerce er muurvast. CEO Faustino Rabasot is niet bereikbaar voor commentaar.

Terug naar nieuwsoverzicht